Reglement

Fitness reglement

  • Al færdsel sker på eget ansvar. 
  • Aldersgrænsen er 15+


BEMÆRK!
I henhold til reglerne vil vi gerne gøre opmærksom på at det ikke er tilladt for unge under 15 år at benytte fitness lokalet.
Det er foreningen pålagt at føre kontrol besøg hvor vi vil bede medlemmerne om at fremvise gyldig ID.
Hvis der forekommer træninger for unge under 15 år vil det medføre bortvisning og en karantæne på 3 måneder efter at personen er fyldt 15 år.
Indbetalt kontingent i denne forbindelse refunderes ikke og der skal indbetales påny hvis der ønskes nyt medlemskab!