Om Kvik70

Kvik70 og historien bag

Kvik 70 er den lokale idrætsforening for Spandet og Roager Sogne.

EN FORENING MED MANGE MULIGHEDER


Æ Hal som huser mange indendørsaktiviteter og arrangementer i Kvik70. 

Fitness lokale! Super lokale med mange forskellige maskiner og udstyr! 

Klubhuset som huser flere lokaler, omklædningsrum og ligger ud til sportspladsen.